Monday, February 2, 2009

TAFSIR ALQURAN.(Asignment AQS)

ALAM NASYRAH

MUQADDIMAH

Surah ini terdiri atas 8 ayat, termasuk golongan surah-surah Makkiyah
dan diturunkan sesudah surah Adh Dhuhaa. Nama "Alam Nasyrah" diambil
dari kata "Alam Nasyrah" yang terdapat pada ayat pertama, yang
berarti: bukankah Kami telah melapangkan.

Pokok-pokok isinya :

Penegasan tentang ni'mat-ni'mat Allah s.w.t. yang diberikan kepada
Nabi Muhammad s.a.w., dan pernyataan Allah bahwa disamping kesukaran
ada kemudahan karena itu diperintahkan kepada Nabi agar tetap
melakukan amal-amal saleh dan bertawakkal kepada-Nya.

ALAM NASYRAH (BUKANKAH TELAH KAMI LAPANGKAN)
SURAH KE 94 : 8 ayat.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

PERINTAH ALLAH KEPADA MUHAMMAD S.A.W. AGAR TERUS BERJUANG DENGAN
IKHLAS DAN TAWAKKAL

(94:1)
Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu?,

(94:2)
dan Kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu,

(94:3)
yang memberatkan punggungmu [1585]?

(94:4)
Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu [1586],

(94:5)
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,

(94:6)
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

(94:7)
Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain [1587],

(94:8)
dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

# [1585] Yang dimaksud dengan "beban" di sini ialah kesusahan-
kesusahan yang diderita Nabi Muhammad s.a.w. dalam menyampaikan
risalah.

# [1586] Meninggikan nama Nabi Muhammad s.a.w di sini maksudnya ialah
meninggikan derajat dan mengikutkan namanya dengan nama Allah dalam
kalimat syahadat, menjadikan ta'at kepada Nabi termasuk ta'at kepada
Allah dan lain-lain.

# [1587] Maksudnya: sebagian ahli tafsir menafsirkan apabila kamu
(Muhammad) telah selesai berda'wah maka beribadatlah kepada Allah;
apabila kamu telah selesai mengerjakan urusan dunia maka kerjakanlah
urusan akhirat, dan ada lagi yang mengatakan: Apabila telah selesai
mengerjakan solat berdo'alah.

PENUTUP

Surah Alam Nasyrah ini merupakan tasliyah (penghibur hati) bagi Nabi
Muhammad s.a.w.

HUBUNGAN SURAT ALAM NASYRAH DENGAN SURAT AT TIIN :

Dalam surah Alam Nasyrah, Allah s.w.t. menjelaskan perintah kepada
Nabi Muhammad s.a.w selaku manusia sempurna. Maka dalam surat At
Tiin, diterangkan bahwa manusia itu adalah makhluk Allah yang
mempunyai kesanggupan baik lahir maupun batin. Kesanggupannya itu
menjadi kenyataan bilamana mereka mengikuti jejak Nabi Muhammad s.a.w.

No comments:

Post a Comment